Russian APT hacked Iranian APT’s infrastructure back in 2017

Turla APT hacked Iran’s APT34 group and used its C&C servers to re-infect APT34 victims with its own malware.

 

 

Continue reading “Russian APT hacked Iranian APT’s infrastructure back in 2017”

Advertisements

Intervista me Albnora Hoti Menaxhere dhe ligjëruese në ICT Academy

Albnora Hoti, master i shkencave në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri, e specializuar në Inxhinieri Softuerike. Ndër tjerash ka qenë menaxhere e fakultetit të Sistemeve të Informacionit në Kolegjin UBT për 4 vite e po ashtu edhe ligjëruese / asistente në disa lëndë të ndryshme të teknologjisë informative në fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë dhe në fakultetin e Sistemeve të Informacionit në UBT.

Përveq angazhimit në ICT Academy momentalisht eshte dhe duke punuar në projekte të ndryshme të digjitalizimit dhe projekte zhvillimore të niveleve të ndryshme. Në vazhdim po paraqesim intervistën e plote me Albnora Hoti aktualisht Menaxher dhe ligjeruese në ICT Academy.

Puna juaj deri më sot?

Albnora: Pas angazhimit në UBT pas përfundimit të studimeve Bachelor kam qenë e angazhuar në projekte të ndryshme në kuadër të Zyrës së projekteve. Projektet kanë qenë të profileve të ndryshme, si p.sh., zhvillimi i zonave ekonomike, zhvillimi i biznes planeve për komuna të ndryshme të Kosovës, zhvillimi i projekteve me qëllim zgjerimi të sistemeve kompjuterike, etj.

Si ligjëruese dhe menaxhere programi kam qenë dhe pjesë e grupeve të ndryshme të akreditimit dhe ri-akredimit të disa prej fakulteteve të Kolegjit UBT.

Si pjesë e ICT Academy kam qenë pjesë e organizimit të eventeve të ndryshme, ndër to ka qenë dhe eventi për “Safe internet day” ku kam pas rastin të prezantoj dhe para nxënësve dhe stafit të shkollës së mesme “Gjin Gazulli” në Prishtinë për fenomenin e “Cyberbullying” ku ndër tjerash kemi tentuar të vetëdijësojmë të rinjët se cfarë të këqijash sjell ky fenomen.

Angazhimi juaj në ICT Academy dhe disa fjalë për këtë organizatë?

Albnora: Jam pjesë e ICT Academy që nga viti 2018. Jam shumë krenare dhe entuziaste për zhvillimin e kësaj organizate dhe impaktin të cilin po e ka në zhvillimin e fushës së teknologjisë informative e sidmos sigurisë kibernetike në Kosovë. Nuk dyshoj aspak në faktin që kjo organizatë do luaj rol tejet të rëndësishëm në zhvillimin e TI në Kosovë dhe rajon.

Si pjesë e ICT Academy unë tentoj të ndihmoj në zhvillimin e eventeve të ndryshme, qoftë si pjesë e stafit organizues apo edhe si folëse në ndonjërin prej eventeve.

Si mendoni për edukimin aktual në vend dhe rajon?

Albnora: Fatkeqësisht mendoj që niveli aktual i arsimit sidomos në Kosovë nuk është në vendin e duhur.

Sado që rinia është non-stop në hap me teknologjinë mendoj që njohuria që realisht kanë për teknologjinë është shumë e vogël. Qasja e institucioneve kompetente në aspektin e edukimit teknologjik në nivelin fillor dhe të mesëm mendoj që është e gabuar. Kjo është një fushë që vazhdimisht ka inovacione andaj dhe nevoja për ndryshime kurrikulare në këtë lëmi është tejet e nevojshme.

Çfarë duhet bërë dhe kontributi i ICT Academy do të jetë ku, si?

Albnora: ICT Academy është e gatshme të ofroj kampanja vetëdijësuese për teknologjinë informative, me fokus të vecantë në siguri kibernetike për shkolla të ndryshme dhe të niveleve të ndryshme në Kosovë dhe rajon. Stafi i kësaj organizate pa dyshim që ka dijen dhe dëshiren të kontribuoj në zhvillimin e edukimit (teknologjik) në vendin tonë!

Zyrtare ICT Academy merr pjesë në panairin e DOKUTECH Prishtinë

Këtë vitë ICT Academy merr pjesë në panairin më të madhë të DOKUTECH organizuar nga Dokutech Prishtinë.

Ekipi i ICT Academy ka prezantuar gamën e shërbimeve të cilat i ofron në treg. Për mbarëvajtjen e kësaj pjesëmarrje është kujdesur ekipi i ICT Academy përbërë nga vetë CEO Atdhe Buja, Menaxheri Edi Bushtati dhe ligjëruesja Albnora Hoti. Kjo vjen bashkëpunim në mes të Dokutech dhe ICT Academy për të marrë pjesë në këtë panair të teknologjisë. Dokutech këtë vitë rezervoj edhe shumë befasi dhe surpira sa i përket sesioneve dhe ligjëratave të ndryshme në fushën e blockchain, shopping, security etj. Foto albumi i aktivitetit gjeni ketu

ICT Academy sipas misionit dhe vizionit e standardeve ndërkombëtare mbetet e përkushtuar dhe në shërbim të përmirësimit të edukimit dhe transferimit të dijës tek gjeneratat e reja në fushën e Cyber Security & Privacy – CSP. Në kuadër të Qendrës për Hulumtim dhe Zhvillim (ang. R&D)të ICT Academy ka arritur zhvillimin e projektit dhe funksionalizimin e tij të ICT-CERT Division. Për herë të parë në vend është krijuar Computer Emergency Response Team në modelin Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtja e tyre CIP/CIIP, me emërtimin zyrtar “ICT-CERT”. Ky divizion ka për detyrë formimin e ekipit të ekspertëve të sigurisë kibernetike, që do të jenë të gatshëm në përballje, trajtim, analizë dhe dhënie të rekomandimeve për incidentet, rastet e sigurisë kibernetike për industrinë në sektorin privat dhe publik. Sipas dokumentit “Strategy for Cyber Security & Protection of Privacy of ICT-CERT” misioni dhe vizioni i mbetet që, në përkushtim me të gjitha palët e interesit – industrinë, të identifikojnë, mbrojnë & të zgjidhin sfidat e së tashmës dhe të ardhmes së sigurisë kibernetike me fokus në Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtjen e tyre CIP/CIIP.

Organizohet edicioni i gjashtë i garës në Cyber Security Hackathon

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes për Siguri Kibernetike në shtetin e Kosovës zhvillohet gara kibernetike me hakerët në Prishtinë.

Aktiviteti do të zgjasë një ditë, 8 qershor, teksa për specifikat e organizimit kujdeset ICT Academy me Cacttus Education Shkollës Profesionale, të njohur në përmasa ndërkombëtare me punën e tyre organizon: Continue reading “Organizohet edicioni i gjashtë i garës në Cyber Security Hackathon”

Blog at WordPress.com.

Up ↑