Krimet kompjuterike principet & diferencat

Atdhe Buja ekspert i sigurisë kibernetike

Krimi është krim dhe kompjuteri është vetëm një vegël për të realizuar aktivitete kriminale. Arsyeja pse kemi diferenca, kategorizime të krimeve kompjuterike është që ligji të ketë mundësi për tu aplikuar për këto lloje të krimeve, por edhe më shumë që janë në botën digjitale. P.sh. dikush hyn në kompjuterin tënd dhe nuk shkakton dëme por ai ose ajo nuk duhet të jetë aty fare. Çka nëse një haker ka marr qasjen në sistem pret dhe ruan momentin e realizimit të sulmit tjetër dëmtimin apo rrjedhjen e informacioneve. Continue reading “Krimet kompjuterike principet & diferencat”

Advertisements

ICT Academy në partneritet me Cacttus Education

ICT Academy po zgjeron rrjetin e partnerëve së fundmi ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Cacttus Education në disa pika për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, zhvillimin e projekteve innovative në fushën e TIK-ut me fokus Cyber Security & Privacy, ofrimin e edukimit profesional në ngritjen e vetëdijes për gjeneratat e reja lidhur me rreziqet dhe trendet që teknologjitë e reja po sjellin në fushën e Cyber Security & Privacy. Continue reading “ICT Academy në partneritet me Cacttus Education”

Academy ICT in Partnership with Education Innovators Kosovo EIK

Academy ICT has achieved a partnership with Education Innovators Kosovo EIK for cooperation in organizing various events for youth in Mitrovica region, development of innovative ICT projects with a focus on Cyber Security, providing of professional training in this field on the raising awareness of the young generations of the risks and trends that bring new technologies and areas of cyber security.

Education Innovators Kosovo EIK, a highly successful organization in its youth and community projects, has achieved the realization of some international activities and participation in the representation of the Republic of Kosovo in the world.

Academy ICT remains committed to bringing trends and transferring knowledge to Security – Cyber Security & Privacy, CIO, RDBMS and creation of innovations. Soon you will be notified about the new and co-organizing between Academy ICT & Education Innovators Kosovo EIK.

Blog at WordPress.com.

Up ↑