Studentët e Sigurisë Kibernetike të AAB-së do të mund të kryejnë praktikën profesionale në “ICT Academy”

Studentët e Sigurisë Kibernetike, në kuadër të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB, tashmë do të kenë mundësi të kryejnë punën praktike profesionale  edhe në kompaninë e specializuar për siguri kibernetike “ICT ACADEMY”. Continue reading “Studentët e Sigurisë Kibernetike të AAB-së do të mund të kryejnë praktikën profesionale në “ICT Academy””

Mbahet në Tiranë CyberCON konferenca në Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike

Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese të Bashkimit Evropian Muaji Evropianë për Siguri Kibernetike në Tiranë është mbajtur konferenca për Siguri Kibernetike të quajtur “CyberCON Albania”. Që vjen bashkëpunim i ICT Academy, Ecronex Media dhe CIT Canadian Institute of Technology në Xheko Imperial në Tiranë. Continue reading “Mbahet në Tiranë CyberCON konferenca në Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike”

Blog at WordPress.com.

Up ↑