UK Launches Cyberhood Watch

Community safety organization Neighbourhood Watch has established a cyber-safety initiative to help Brits protect themselves and their families from online crime.  Continue reading “UK Launches Cyberhood Watch”

Advertisements

Drone Wars: Experts Warn of Flying Network Security Threat

Drones could become a major network security threat from 2020, forcing organization to guard the airspace around their buildings, security researchers have warned.

Small unmanned aerial vehicles (UAVs) will increasingly evolve from novelty items to “ubiquitous business tools” over the coming years, explained defense contractor Booz Allen Hamilton in a new 2020 Cyber Threat Trends Outlook report.

Source: infosecurity-magazine

Continue reading “Drone Wars: Experts Warn of Flying Network Security Threat”

Studentët e Sigurisë Kibernetike të AAB-së do të mund të kryejnë praktikën profesionale në “ICT Academy”

Studentët e Sigurisë Kibernetike, në kuadër të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB, tashmë do të kenë mundësi të kryejnë punën praktike profesionale  edhe në kompaninë e specializuar për siguri kibernetike “ICT ACADEMY”. Continue reading “Studentët e Sigurisë Kibernetike të AAB-së do të mund të kryejnë praktikën profesionale në “ICT Academy””

Mbahet në Tiranë CyberCON konferenca në Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike

Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese të Bashkimit Evropian Muaji Evropianë për Siguri Kibernetike në Tiranë është mbajtur konferenca për Siguri Kibernetike të quajtur “CyberCON Albania”. Që vjen bashkëpunim i ICT Academy, Ecronex Media dhe CIT Canadian Institute of Technology në Xheko Imperial në Tiranë. Continue reading “Mbahet në Tiranë CyberCON konferenca në Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike”

Zyrtare ICT Academy merr pjesë në Game Lake Mitrovicë

Këtë vitë ICT Academy merr pjesë në tech-event “Game Lake” në Mitrovicës organizuar nga EIK.

Ekipi i ICT Academy përmes workshop ka prezantuar të rejat e fundit dhe evoluimin e Online Games World gjithashtu aty u dhanë edhe rekomandime lidhur me aspektin e sigurisë kibernetike dhe zvogëlimit të mundësive për hakim të lojërave që ne zhvillojmë. Continue reading “Zyrtare ICT Academy merr pjesë në Game Lake Mitrovicë”

ICT Academy ka nisur bashkëpunimin me eCronex Media për siguri kibernetike & privatësi

ICT Academy dhe eCronex Media arrijnë bashkëpunim në planet e aktiviteteve për siguri kibernetike & privatësi. ICT Academy është përfaqësuar nga CEO Atdhe Buja në takim me eCronex Media.

Bashkëpunimi përfshin dhe bazohet në parimin e interesti të ndërsjellë, duke respektuar pavarësinë e njëri tjetrit, në shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e hapësirave për pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare dhe vendore për siguri kibernetike.

Blog at WordPress.com.

Up ↑