http://ictawards.org/ falenderon të gjithë aplikantët të cilët kanë vendosur të sfidojnë arritjet e tyre të çmuara.
Konstatojmë se në vendet tona shqipfolëse definitivisht ka djem e vajza mendje ndritur të cilët mund të sjellin ndryshimin me anë të copëzave të kontributeve të tyre.
31 Mars është data e fundit e pranimit të aplikimeve, prandaj nxito të paraqisësh projektin tënd.
Nxito për të marrë cmimin e merituar!

ictsaward_logo

ICT Awards
ictawards.org
Event i posaçem i organizuar për nder të botimit të dytë të numrit Computerworld Albanian sidhe hapjes zyrtare të Albanian ICT Awards II

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: