ICT Academy në partneritet me Cacttus Education


ICT Academy po zgjeron rrjetin e partnerëve së fundmi ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Cacttus Education në disa pika për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, zhvillimin e projekteve innovative në fushën e TIK-ut me fokus Cyber Security & Privacy, ofrimin e edukimit profesional në ngritjen e vetëdijes për gjeneratat e reja lidhur me rreziqet dhe trendet që teknologjitë e reja po sjellin në fushën e Cyber Security & Privacy.

Cacttus Education ka një mision të krijojë marrëdhënie të forta dhe edukative me klientët dhe kudo që ata janë, të mbështesin biznesin e tyre dhe të rrisin kapacitetet e tyre duke u ofruar atyre shërbime dhe zgjidhje të kualitetit të lartë të TIK që do të mbështesin rritjen e tyre.

ICT Academy mbetet e përkushtuar të sjell trendet dhe shpërndarjen e njohurisë në Siguri me fokus në Cyber Security & Privacy, CIO, RDBMS dhe krijimin e inovacioneve. Së shpejti komuniteti do të njoftohet për projektet e përbashkëta midis ICT Academy dhe Cacttus Education.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: