Trajnime në Cyber Security & Privacy


Design post image for Services 1ICT Academy sjell nje llojllojshmeri te trajnimeve te avancuara ne Siguri Kibernetike & Privatesi, me nje staf te nivelit larte profesional dhe te motivuar per transerimin e njohurise dhe gjenerimin e inovacioneve. ICT Academy ju mundëson edukim dhe zhvillim të njohurive më me perspektivë në fushën e Cyber Security & Privacy. Bëhu pjesë e zhvillimit të trendeve të fundit në CyberSecurityEthical HackingIT Security, Principet e përgjithshme në hakimin e zi & të bardhë, Metodologjia & mbrojtja e infrastrukturave kritike të informacionit (CIIP). ICT Academy perdor metoda dhe teknika te kohes ne edukim dhe transfer te njohurive tek gjeneratat e reja, metodologjia e perdorur perfshin pjesen e ligjeratave dhe punes praktike dmth hands-on. Ne fund te ketyre trajnimeve pjesemarresit do te njohim me mire mekanizmat identifikues, parandalues dhe mbrojtes ndaj sulmeve kibernetike, dallimi i koncepteve dhe qellimeve etike dhe joetike, njohuri teorike dhe praktike të identifikimit dhe zhvillimit strategjisë për mbrojtje të infrastrukturave kritike te informacionit (CII).

👉 Apliko tani https://bit.ly/2PTkdq0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: