ICT Academy në Konferencë për të Dhënat e Hapura


Në organizimin e Ministrit të Administratës Publike z. Mahir Yagcilar, ICT Academy ekipi ka marr pjesë në konferencën ‘Gatishmëria për Hapjen e të Dhënave në Kosovë’  organizuar nga Ministria e Administratës Publike me rastin e publikimit të raportit të Vlerësimit të Gatishmërisë për Hapjen e të Dhënave (ODRA). Konferencës iu drejtua edhe Znj. Amparo Ballivián, eksperte e të dhënave të hapura dhe ish-udhëheqëse e njësisë për të dhëna të hapura në Bankën Botërore. Ministri z. Yagcilar shprehu mbështetjen e tij për hapjen e të dhënave, ndër tjerash z Kujtim Gashi DP i ASHI-së tregoj rreth mundësive dhe punës që është bërë deri më tani me Portalin Shtetëro të të dhënave të hapura. Nga ODK, Lëvizja FOL dhe STIKK u dhanë disa opinione dhe vlerësime të rëndësishme për hapjen e të dhënave në të ardhmen. Znj. Amparo Ballivián, eksperte e të dhënave të hapura / Ish-Shefe e Njësitit për të Dhënat e Hapura në Bankën Botërore trego haptas se sa është e rëndësishme hapja e të dhënave në zhvillimin ekonomik të vendit dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve. ICT Academy mbështet fuqishëm konceptin dhe punën rreth hapjes sëtë dhënave, ku vetë ajo do të publikojë të dhëna që do gjenerohen gjatë zhvillimit të projekteve dhe analizave të ndryshme në fushën e TIK-ut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: