Verzioni i ri COBIT framework është gati


ISACA ka publikuar verzionin e fundit të COBIT framework dhe ky version me të vërtetë është struktura e fundit një nga kornizat më të mira të qeverisjes dhe menaxhimit për Teknologjinë e Informacionit TI-në.

Ka katër publikime që janë realizuar:

  • COBIT 2019 Korniza: Hyrje dhe metodologjia
  • COBIT 2019 Korniza: Qeverisj dhe menaxhimi i objektivave
  • COBIT 2019 Korniza: Udhëzues në dizajn
  • COBIT 2019 Korniza: Udhëzues në implementim

ISACA ka ofruar dy publikimet e para falas për shkarkim në formatin PDF, për anëtarët e saj dhe vizitorët.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: