Organizohet Dita ndërkombëtare “Safer Internet Day (SID) 2019”


Për herë të parë në Shkollën e Mesme Elektroteknike “Gjin Gazulli” të Prishtinës organizohet fushatë vetëdijesimi për Ditën ndërkombëtare Kosova #SaferInternetDay (#SID2019) që vjen si bashkëpunim i ICT Academy me Gjin Gazulli High School. Aktiviteti mbahet në Amfiteatrin e shkollës Gjin Gazulli në Prishtinë më datën 5 Shkurt 2019 e cila do të fillojë në orën 11:00 deri në 13:00. Aktiviteti ka karakter informues dhe argëtues për të rinjtë nxënësit e shkollës. Këtë edicion të parë ka risi tek skenari i aktivitetit, ka prezantime informuese dhe ligjërata me tema të ndryshme rreth Mbrojtjes së fëmijëve në përdorim të internetit, Cyberbullying dhe The Internet of Toys. Risi do jetë pjesa e kohës së argëtimit ku përmes lojërave të ndryshme do të përcjellët mesazhi për kujdes dhe udhëzime në përdorim të internetit dhe pajisjeve d.m.th. lodrave që kanë qasje në internet.

Facebook event https://www.facebook.com/events/336435407191273/

Gjeo-lokacioni: https://her.is/2Sz2oOh
Numrat kontaktues stafi organizativ 049 459 572 (Atdheu)

Për çdo informacion shtesë apo pyetje ju lutem na shkruani info@academyict.net

Mbështetës të aktivitetit janë Korporata Rugove Liri Prizren CHE BAR Bistro ICTSmedia

One thought on “Organizohet Dita ndërkombëtare “Safer Internet Day (SID) 2019”

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: