ICT Academy dhe AKCESK bashkrendojnë planet e aktiviteteve për siguri kibernetike & privatësi


ICT Academy dhe AKCESK Autoriteti Kombëtarë per Certifikimin Elektronik dhe Sigurine Kibernetike në Shqipëri arrijnë bashkëpunim në planet e aktiviteteve për siguri kibernetike & privatësi. ICT Academy është përfaqësuar nga CEO Atdhe Buja në takim me AKCESK.

Bashkëpunimi përfshin dhe bazohet në parimin e interesti të ndërsjellë, duke respektuar pavarësinë e njëri tjetrit, në shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e hapësirave për pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare dhe vendore për siguri kibernetike; bashkëpunimin në aranzhimin e punëtorive, shkollës verore të përbashkëta me AKCESK, si dhe në projekte të përbashkëta kërkimore shkencore e hulumtuese.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: