ICT Academy ka përfunduar trajnimet në Cyber Security & Privacy CSP


Pas një periudhe tri javore kanë përfunduar trajnimet në Cyber Security & Privacy të organizuara nga ICT Academy. Trajnimet janë mbajtur në ambientet e kampusit të Kolegjit Universum partner i bashkëpunimit të ICT Academy.

Këto trajnime kishin për qëllim informues, edukues në aspektin e sigurisë me theks Cyber Security & Privacy. Gjatë trajnimit u trajuan tema si koncepti i përgjithshëm i sigurisë së informatave, dallimet dhe detyrat që dalin nga Cyber Security & Privacy, standardet ndërkombëtare të sigurisë së informacioneve ISO 27001 & 27002, llojet e sulmeve kibernetike angazhimi i ICT-CERT si strukturë që merret me incidentet e sigurisë kibernetike. Patë disa demonstrime live në ambientin testutues për Wi-Fi hacking, exploit a vulnerability and get root access etj.

ICT Academy sipas misionit dhe vizionit e standardeve ndërkombëtare mbetet e përkushtuar dhe në shërbim të përmirësimit të edukimit dhe transferimit të dijës tek gjeneratat e reja në fushën e Cyber Security & Privacy – CSP. Përmes aktiviteteve të organizuara ICT Academy synon ngritjen e vetëdijes për Siguri Kibernetike në Kosovë të qytetarëve, njëherësh edhe studentëve e të rinjëve rreth rëndësisë së sigurisë kibernetike. Trajnimet do të ketë vazhdimisht të lajmëruara nga ICT Aademy që do i’u jepet mundësi gjithë të rinjëve për pjesëmarrje në zhvillim të njohurive.

Facebook faqja zyrtare

Shihemi në organizimet e radhës!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: