Edhe ne Kosove organizohet Dita ndërkombëtare “Girls in ICT”


Në Prishtinë organizohet fushatë vetëdijësimi International Day Girls in ICT që vjen bashkëpunim i ICT Academy me Kolegjin Universum dhe në partneritet me AKCESK Autoriteti Kombëtarë Certifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike në Shqipëri dhe Shkollën e Mesme Profesionale Gjin Gazulli në Prishtinë. Aktiviteti mbahet në Kolegjin Universum në Prishtinë më datën 25 Prill 2019 e cila do të fillojë në orën 11:00 deri në 13:00. Aktiviteti ka karakter informues dhe argëtues për gjeneratat e reja. Këtë edicion ka prezantime interesante nga përvoja e vajzave pjesëmarrëse në fushën e TIK, musafir nga Tirana, Prishtina, Gjilani dhe gjithë Kosova.

Facebook event ketu Gjeo-lokacioni: https://her.is/2HvmQxQ

Numrat kontaktues stafi organizativ +383 49 459 572 (Atdheu)
Për çdo informacion shtesë apo pyetje ju lutem na shkruani info@academyict.net
Mbështetës të aktivitetit janë Korporata Rugove

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: