ICT Academy vendos Kosovën në regjistrin e ITU


Për herë të parë Kosova vendoset në regjistrin e organizatës më të madhe të Kombeve të Bashkuara për TIK e njohur me emrin ITU Unioni Ndërkombëtarë i Telekomunikimeve.

Angazhimi i vazhdueshëm dhe komunikimi i ICT Academy me këtë organizatë ka sjell këtë sukses ku me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të Vajzave në ICT 25 Prill është bërë kërkesë për promovimin dhe shënimin e kësaj dite edhe në Prishtinë dhe është pranuar. Këtë vitë ICT Academy organizon fushatë vetëdijësimi International Day Girls in ICT që vjen si bashkëpunim i ICT Academy me Kolegjin Universum dhe në partneritet me AKCESK Autoriteti Kombëtarë Certifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike në Shqipëri dhe Shkollën e Mesme Profesionale Gjin Gazulli në Prishtinë.

Aktiviteti mbahet në Kolegjin Universum në Prishtinë më datën 25 Prill 2019 e cila do të fillojë në orën 11:00 deri në 13:00. Aktiviteti ka karakter informues dhe argëtues për gjeneratat e reja. Këtë edicion ka prezantime interesante nga përvoja e vajzave pjesëmarrëse në fushën e TIK, musafir nga Tirana, Prishtina, Gjilani dhe gjithë Kosova.

Facebook event https://www.facebook.com/events/417860332355246/

Gjeo-lokacioni: https://her.is/2HvmQxQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: