Mbahet në Tiranë CyberCON konferenca në Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike


Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese të Bashkimit Evropian Muaji Evropianë për Siguri Kibernetike në Tiranë është mbajtur konferenca për Siguri Kibernetike të quajtur “CyberCON Albania”. Që vjen bashkëpunim i ICT Academy, Ecronex Media dhe CIT Canadian Institute of Technology në Xheko Imperial në Tiranë.

Aktiviteti konferenca ishte regjistruar në rrjetin e kampanjës më të madhe europiane ECSM https://bit.ly/2mXltii e cila promovon rëndësinë për sigurinë kibernetike, sigurinë e informatave tek qytetarët dhe organizatat. Konferenca kishte karakter informues mbi trendët dhe zhvillimet e fundit të fushës së sigurisë, akademisë dhe shkencës në funksion të inovacionit dhe nuk mungojë pjesa argëtuese për gjeneratat e reja. Prezantimet dhe demonstrimet live hacking ishin interesante nga përvoja e shumë ekspertëve, profesorëve nga Shqipëria dhe Kosova ishin më e rëndësishmja e kësaj konference të cilat përcjellën një mesazh të qartë ndërgjegjësimin për rëndësinë dhe edukimin në fushën e Sigurisë Kibernetike.

Mbështetëse të aktivitetit ishin CIT, ICT Academy, eCronex Media, Digitalb, Bashkia Tiranes, ikubINFO & FIBANK.

ICT Academy sipas misionit dhe vizionit e standardeve ndërkombëtare mbetet e përkushtuar dhe në shërbim të përmirësimit të edukimit dhe transferimit të dijës tek gjeneratat e reja në fushën e Cyber Security & Privacy – CSP. Në kuadër të Qendrës për Hulumtim dhe Zhvillim (ang. R&D)të ICT Academy ka arritur zhvillimin e projektit dhe funksionalizimin e tij të ICT-CERT Division. Për herë të parë në vend është krijuar Computer Emergency Response Team në modelin Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtja e tyre CIP/CIIP, me emërtimin zyrtar “ICT-CERT”.

ICT Academy shpejtë do të publikojë datat për trajnimet e radhës që do mbahen në Tiranë në bashkpunim me partnerët tanë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: