Përfundoi aktivitetin Shkolla Dimërore Cyber Security & Privacy


Ka përfunduar me sukses aktivitetin e saj Shkolla Dimërore Cyber Security & Privacy ku për gjithë mbarëvajtjen dhe organizimin e saj janë kujdesur ICT Academy dhe Kolegji AAB Departamentin e Shkencave Kompjuterike.
Në përfundim të shkollës dimërore u shpërndan edhe certifikatat për pjesëmarrësit që studentëve të Kolegjit AAB ju jep 10 ECTS kredi studimi.
Në këtë ngjarje të përmbylljes së punës së Shkollës Dimërore i’u drejtuar dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Prof Dr Jusuf Qarkaxhija dhe Atdhe Buja CEO ICT Academy, u theksua dhe njëherë qëllimi dhe fokusi i shkollës që përmes ligjëratave, diskutimeve të hapura dhe punës teknike në laborator të i’u ofroj pjesëmarrësve njohuri të gjerë mbi Sigurinë Kibernetike, rreziqet ndaj sigurisë së informacionit, metodat dhe teknikat e identifikimit të dobësive të sigurisë, dhe mbrojtjes së informacionit.

Shkolla Dimërore Cyber Security & Privacy pjesë e shkollave dimërore e verore të Europës

ICT Academy mbetet e përkushtuar që të transferoj e zgjeroj njohuritë për gjeneratat e reja të vendit, do të vazhdohet aktiviteti edhe në sezonin pranverorë me edicionin e dytë Shkolla Pranverore Cyber Security & Privacy, e cila do ketë program dhe punë praktike më të avancuar dhe të trendeve botërore në fushën e Sigurisë Kibernetike.
Falenderojmë mbështetësit të këtij aktiviteti Koegjin AAB, RedBull dhe RTK.Gjej njoftimet për aktivitetet KËTU: https://academyict.net/events-seminars/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: