ICT Academy CERT ekipi ofron shërbimin Penetration Testing


Si të gjeni alternativën më të mirë të Sigurisë për të pasur një zgjidhje nga jashtë #Outsourcing për organizatën apo kompaninë tuaj.

Të gjitha këto i gjeni në shërbimet që ICT Academy CERT i ofron!
https://bit.ly/2TyF1a1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: