Strategjitë praktike për të përmirësuar sigurinë e IT


ICT Academy ofron disa nga pikat e një ndër Strategjitë praktike për të përmirësuar sigurinë e IT janë ato të cilat do i përmendim në vazhdim:

  • Harrnime automatike dhe menaxhim të dobësive të sigurisë për të mbajtur sistemin gjihtmonë në funksion dhe të mbrojtur përball sulmeve kibernetike.
  • Kopja rezervë e sistemit dhe gjitha shërbimeve dhe të dhënave për të siguruar një rikthim të shpejtë dhe funksional nga ndonjë sulm ransomware apo të tjera sulme.
  • Përdor sisteme të avancuara të detektimit dhe parandalimit të sulmeve.
  • Sigurohuni që çdo laptop ose pajisje që largohet nga zyra ka një seri të plotë shërbimesh të sigurisë, duke përfshirë një firewall lokal, mbrojtje të përparuar nga malware, filtrim DNS, enkriptim në disk dhe vërtetim shumë-faktor, ndër mbrojtjet e tjera.
  • Të keni një plan përgjigjeje për incidentin. Nëse ndodh një shkelje e sigurisë, keni nevojë për një plan të fortë veprimi për t’u marrë me efikasitet me shkeljen dhe për ta rikthyer kompaninë tuaj në këmbët e saj me dëmtime minimale dhe sa më shpejt që të jetë e mundur. Plani duhet të përfshijë një strategji komunikimi për palët e interesuara të brendshme dhe të jashtme, përfshirë klientët, investitorët dhe të tjerët. Sa më shumë të përgatiteni paraprakisht, aq më të pajisur do të jeni për të përballuar një krizë.

ICT Academy ofron programe të përgjithshme dhe sipas kërkesës (Customized Program)
studimi të fushave të Sigurisë KIbernetike, Sigurisë së Informacionit, për më shumë linku vijues https://academyict.net/customized-program/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: