ICT Academy ofron IT Consulting – përgatitje për certifikim në ISO27001


ICT Academy përmes ekspertizës profesional zhvilluar ndër vite dhe në vendet më të zhvilluara në Azi dhe Europë, ka nisur të ofroj tregut ballkanik IT Consulting shërbimet për përgatitje të dokumenteve dhe proceseve të strukturave organizative qofshin ato kompani, biznese të ndryshme, departamente, qendra të sigurisë kibernetike për certifikim në standardin e Sigurisë ISO27001 (ISMS).

Shërbimet e ofruara nga ICT Academy https://academyict.net/services/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: