Ka nisur Shkolla Verore Cyber Security & Privacy


Sot 28 Gusht në Prishtinë ka nisur aktivitetin e saj Shkolla Verore Cyber Security & Privacy për mbarëvajtjen dhe organizimin e saj po kujdeset ICT Academy dhe bashkëpunëtorët nga Space Science & Chemistry, Komuniteti i TIK-ut.
Hapjen e Shkollës Verore e bëri Atdhe Buja CEO ICT Academy, i cili tregoj synimin dhe fokusin që përmes ligjëratave, diskutimeve të hapura dhe shkëmbimit të përvojave që sot po mbahet, të iu ofroj pjesëmarrësve njohuri të gjerë mbi Sigurinë Kibernetike, Qytetet e Mençura më saktë sigurinë e informacionit metodat dhe teknikat e identifikimit të dobësive të sigurisë, dhe mbrojtjes së informacionit.

Brenda kësaj shkolle po mbahet ligjëratë për Sigurinë Kibernetike në Qytetet e Mençura, ligjërues dhe eksperti i sigurisë kibernetike Dr. Jonathan Reichental CEO Human Future dhe ish CIO i qytetit Palo Alto në SHBA për pjesëmarrësit do të mbaj ligjëratën, Ardian Hoxha ndërmarrës dhe investitor. Në përfundim të shkollës verore do të shpërndahen edhe certifikatat.
Të gjithë të interesuarit mund të marrin pjesë në këtë aktivitet i cili ka në fokus sigurinë e informacionit dhe parapërgatitja për të zotëruar aftësitë teknike në Ethical Hacking.

Gjej njoftimet për aktivitetet KËTU: https://academyict.net/events-seminars/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: