Qindra të interesuar për Shkollën Verore Cyber Security & Privacy


Ka përfunduar aktivitetin e saj Shkolla Verore Cyber Security & Privacy për mbarëvajtjen dhe organizimin e saj është kujdesur ICT Academy dhe bashkëpunëtorët nga Space Science & Chemistry, Komuniteti i TIK-ut. Interesimi dhe pjesëmarrja ishte me qindra në ligjëratat e shkollës verore.
Hapjen e Shkollës Verore e bëri Atdhe Buja CEO ICT Academy, i cili tregoj synimin dhe fokusin që përmes ligjëratave, diskutimeve të hapura dhe shkëmbimit të përvojave që sot po mbahet, të iu ofroj pjesëmarrësve njohuri të gjerë mbi Sigurinë Kibernetike, Qytetet e Mençura më saktë sigurinë e informacionit metodat dhe teknikat e identifikimit të dobësive të sigurisë, dhe mbrojtjes së informacionit.

Brenda kësaj shkolle u mbajtën ligjërata dhe aktivitete për:

  • Sigurinë Kibernetike në Qytetet e Mençura, ligjërues dhe eksperti i sigurisë kibernetike Dr. Jonathan Reichental CEO Human Future dhe ish CIO i qytetit Palo Alto në SHBA,
  • Karriera e Suksesit, ligjërues Ardian Hoxha ndërmarrës dhe investitor,
  • Cyber Security – Ethical Hacking – Aviation Security, Prof Philip Polstra nga Bloomsburg University of Pennsilvania në SHBA.

Në përfundim të shkollës verore u shërpndan edhe certifikatat. Falenderojmë ligjëruesit e këtij edicioni të shkollës verore.
Të gjithë të interesuarit që kanë në fokus sigurinë e informacionit dhe parapërgatitja për të zotëruar aftësitë teknike në Ethical Hacking dhe programeve tjera të studimit ICT Academy ju ofron disa prej tyre, i gjeni KËTU https://academyict.net/study-programs/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: