ICT Academy CERT merr pjesë në takimet e Trusted Introducer


Në kuadër të takimeve të rregullta vjetore të Trusted Introducer TI me rrjetin e CERT botëror po merr pjesë edhe ICT Academy CERT, duke qenë anëtarë i këtij komunitetit të madhë në fushën e Sigurisë Kibernetike. Këto takime do zgjasin për disa orë brenda ditës, dhe ka tema të ndryshme për të diskutuar lidhur me trajtimin dhe koordinimin e CERT për ngritjen e nivelit të sigurisë së informacionit dhe infrastrukturave kritike. Këtë vitë është festuar virtualisht edhe 20 vjetori i organizatës TF-CSIRT, ku përmes pjesëmarrjes së të gjithë anëtarëve është ngritur një dolli festive.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: