ICT Academy merr pjesë në Festivalin e Shkencës SciFest SHBA


Në SHBA po mbahet festivali i shkencës dhe inxhinerisë i qujatur SciFest, i cili do të zhvilloj aktivitete të ndryshme në fushën e shkencës. ICT Academy po merr pjesë në këtë organizim të këtij viti 2020, përmes pjesëmarrjes online në aktivitete të ndryshme duke përdor platformat e avancuara teknologjike që organizatori i këtij festivali ka ofruar.

Misioni është të stimulojë dhe mbështesë interesin e të rinjve në Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë (STEM) duke prodhuar dhe prezantuar Festivalin më tërheqës, emocionues dhe edukativ në botë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: