Atdhe Buja CEO ICT Academy merr pjesë në Smart Community Australia


Në Australia po mbahet aktiviteti festiv My Smart Community me rastin e arritjes së 100K shkarkimeve të podcast në total 200 të tilla, për më shumë se 2 vite angazhim i këtij komuniteti. ICT Academy po merr pjesë në këtë organizim festiv ku folës ishte edhe Dr Jonathan Reichental partneri ynë në SHBA i cili ekspertizën kryesore e ka në konceptin e fushën Smart Cities.

Misioni është të është që Smart Community të jetë e arritshme për të gjithë në mënyrë që të gjithë të mund të kuptojmë se çfarë është e mundur në këtë hapësirë sot në mënyrë që të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për ne nesër.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: