Kimia – material inspirues në TEDTalks


Në këtë material të Elizabeth Cox në TEDTalks platformën do të kuptoni se si dhe çka është Zjarri, përmes animacioneve të paraqitura në video materialin ju do kuptoni qartë gjithë procesin e djegjes dhe gjenerimit të gazrave të ndryshme dhe emetimin e tyre në hapësirë.

Qëllimi ynë ICT Academy Space Science Chemistry është thjeshtë të forcojmë dashurinë për shkencën gjatë gjithë edukimit dhe të ndajmë me ju se si të marrim sa më shumë nga kjo!
Atëherë, çfarë mund të presësh nga ne?
📦 Gara dhe Dhurata
⚗️ Eksperimente shkencore që mund të bëni në klasë
💬 Postime apo lajme të diskutimit
📰 Artikuj dhe blogs
🏫 Por ky është një vend për ju. Ne duam që ju të përfshiheni.

Burimi: TedTalks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: