Atdhe Buja CEO ICT Academy merr pjesë në CornCON në SHBA


Në SHBA po mbahet konferenca CornCON e quajtur Episode VI: Return of the Cyber Jedi i cili do të zhvilloj aktivitete të ndryshme në fushën e Cyber Security, Hacking, Digital Electronic etj. Atdhe Buja CEO i ICT Academy po merr pjesë në këtë organizim të këtij viti 2020, përmes pjesëmarrjes online në aktivitete të ndryshme duke përdor platformat e avancuara teknologjike që organizatori i kësaj konference ka ofruar.

Linku i materialeve të konferencës CornCON

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: