ICT Academy CERT ju siguron web faqen & aplikacionin mobil


Në kuadër të ICT Academy, për herë të parë në vend është krijuar Computer Emergency Response Team në modelin Infrastrukturat Kritike të Informacionit dhe Mbrojtja e tyre CIP/CIIP, me emërtimin zyrtar “ICT Academy CERT” linku për shumë https://bit.ly/3n573GK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: