ICT Academy zyrtarisht me “CERT division” në modelin CIIP

Në kuadër të ICT Academy, për herë të parë në vend është krijuar Computer Emergency Response Team në modelin Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtja e tyre CIP/CIIP, me emërtimin zyrtar “ICT-CERT” (https://academyict.net/ict-cert/). Continue reading “ICT Academy zyrtarisht me “CERT division” në modelin CIIP”

Advertisements

Paris Call of 12 November 2018 for Trust and Security in Cyberspace

On 12 November at the UNESCO Internet Governance Forum (IGF), President Emmanuel Macron launched the Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. This high-level declaration on developing common principles for securing cyberspace has already received the backing of many States, as well as private companies and civil society organizations.

Source: diplomatie

Continue reading “Paris Call of 12 November 2018 for Trust and Security in Cyberspace”

Organizohet gara e parë në Siguri Kibernetike

Për herë të parë në qytetin e Mitrovicës organizohet gara në siguri kibernetike e quajtur “Cyber Security Hackathon 1” edicioni i parë që vjen si bashkëpunim i ICT Academy me Education Innovators Kosovo – EIK. Ideja për zhvillimin e kësaj ngjarje të rëndësishme për komunitetin dhe të rinjtë e Mitrovicës vjen nga diskutimet dhe qështjet e rëndësishme gjatë vitit 2018 në komunitetin vendor e ndërkombëtarë për Critical Information Infrastructure CII & GDPR. Continue reading “Organizohet gara e parë në Siguri Kibernetike”

Krimet kompjuterike principet & diferencat

Atdhe Buja ekspert i sigurisë kibernetike

Krimi është krim dhe kompjuteri është vetëm një vegël për të realizuar aktivitete kriminale. Arsyeja pse kemi diferenca, kategorizime të krimeve kompjuterike është që ligji të ketë mundësi për tu aplikuar për këto lloje të krimeve, por edhe më shumë që janë në botën digjitale. P.sh. dikush hyn në kompjuterin tënd dhe nuk shkakton dëme por ai ose ajo nuk duhet të jetë aty fare. Çka nëse një haker ka marr qasjen në sistem pret dhe ruan momentin e realizimit të sulmit tjetër dëmtimin apo rrjedhjen e informacioneve. Continue reading “Krimet kompjuterike principet & diferencat”

ICT Academy në partneritet me Cacttus Education

ICT Academy po zgjeron rrjetin e partnerëve së fundmi ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Cacttus Education në disa pika për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, zhvillimin e projekteve innovative në fushën e TIK-ut me fokus Cyber Security & Privacy, ofrimin e edukimit profesional në ngritjen e vetëdijes për gjeneratat e reja lidhur me rreziqet dhe trendet që teknologjitë e reja po sjellin në fushën e Cyber Security & Privacy. Continue reading “ICT Academy në partneritet me Cacttus Education”

Blog at WordPress.com.

Up ↑