ICT Academy ka nisur bashkëpunimin me eCronex Media për siguri kibernetike & privatësi

ICT Academy dhe eCronex Media arrijnë bashkëpunim në planet e aktiviteteve për siguri kibernetike & privatësi. ICT Academy është përfaqësuar nga CEO Atdhe Buja në takim me eCronex Media.

Bashkëpunimi përfshin dhe bazohet në parimin e interesti të ndërsjellë, duke respektuar pavarësinë e njëri tjetrit, në shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e hapësirave për pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare dhe vendore për siguri kibernetike.

Six System and Software Vulnerabilities to Watch Out for in 2019

Wouldn’t it be an easier life if we didn’t have to worry about the exploitation of vulnerabilities in solutions and software on which we have spent good time and resources? A world where correctly configured systems configured were left alone to perform their functions until they became redundant and/or needed replacing?

Source: tripwire Continue reading “Six System and Software Vulnerabilities to Watch Out for in 2019”

Blog at WordPress.com.

Up ↑