Blockchain Class Online

 

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

TBD Trajnimi Blockchain është dizajnuar për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e sigurisë dhe teknologjisë së informacionit.

Ω Objektivat e trajnimit

TBD Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:

Ω Përmbajtja e trajnimit

TBD Broshura – Blockchain

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

Ω Orari – Schedule

TBD

 

Akihiko Mutoh
Instructor
Akihiko Mutoh is a long experience ICT Consultant as well as lecturer.
Currently he works at i-Learning Co., Ltd. and ICT Academy.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: