Prevent Database Corruption In SQL Server – A Comprehensive Guide

How to Prevent Database Corruption In SQL Server: Top 6 Tricks!

When it comes to data management then most of the organizations prefer to work with Microsoft SQL Server. It is a versatile and efficient database management system which makes easy the user to manage tons of data in just a few clicks. Sometimes, due to lack of expertise, users are not able to work SQL Server accurately, which results in corruption in the database. Thus, in this blog, we are going to introduce multiple ways to prevent database corruption in SQL Server. Continue reading “Prevent Database Corruption In SQL Server – A Comprehensive Guide”

Intervista me Albnora Hoti Menaxhere dhe ligjëruese në ICT Academy

Albnora Hoti, master i shkencave në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri, e specializuar në Inxhinieri Softuerike. Ndër tjerash ka qenë menaxhere e fakultetit të Sistemeve të Informacionit në Kolegjin UBT për 4 vite e po ashtu edhe ligjëruese / asistente në disa lëndë të ndryshme të teknologjisë informative në fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë dhe në fakultetin e Sistemeve të Informacionit në UBT.

Përveq angazhimit në ICT Academy momentalisht eshte dhe duke punuar në projekte të ndryshme të digjitalizimit dhe projekte zhvillimore të niveleve të ndryshme. Në vazhdim po paraqesim intervistën e plote me Albnora Hoti aktualisht Menaxher dhe ligjeruese në ICT Academy.

Puna juaj deri më sot?

Albnora: Pas angazhimit në UBT pas përfundimit të studimeve Bachelor kam qenë e angazhuar në projekte të ndryshme në kuadër të Zyrës së projekteve. Projektet kanë qenë të profileve të ndryshme, si p.sh., zhvillimi i zonave ekonomike, zhvillimi i biznes planeve për komuna të ndryshme të Kosovës, zhvillimi i projekteve me qëllim zgjerimi të sistemeve kompjuterike, etj.

Si ligjëruese dhe menaxhere programi kam qenë dhe pjesë e grupeve të ndryshme të akreditimit dhe ri-akredimit të disa prej fakulteteve të Kolegjit UBT.

Si pjesë e ICT Academy kam qenë pjesë e organizimit të eventeve të ndryshme, ndër to ka qenë dhe eventi për “Safe internet day” ku kam pas rastin të prezantoj dhe para nxënësve dhe stafit të shkollës së mesme “Gjin Gazulli” në Prishtinë për fenomenin e “Cyberbullying” ku ndër tjerash kemi tentuar të vetëdijësojmë të rinjët se cfarë të këqijash sjell ky fenomen.

Angazhimi juaj në ICT Academy dhe disa fjalë për këtë organizatë?

Albnora: Jam pjesë e ICT Academy që nga viti 2018. Jam shumë krenare dhe entuziaste për zhvillimin e kësaj organizate dhe impaktin të cilin po e ka në zhvillimin e fushës së teknologjisë informative e sidmos sigurisë kibernetike në Kosovë. Nuk dyshoj aspak në faktin që kjo organizatë do luaj rol tejet të rëndësishëm në zhvillimin e TI në Kosovë dhe rajon.

Si pjesë e ICT Academy unë tentoj të ndihmoj në zhvillimin e eventeve të ndryshme, qoftë si pjesë e stafit organizues apo edhe si folëse në ndonjërin prej eventeve.

Si mendoni për edukimin aktual në vend dhe rajon?

Albnora: Fatkeqësisht mendoj që niveli aktual i arsimit sidomos në Kosovë nuk është në vendin e duhur.

Sado që rinia është non-stop në hap me teknologjinë mendoj që njohuria që realisht kanë për teknologjinë është shumë e vogël. Qasja e institucioneve kompetente në aspektin e edukimit teknologjik në nivelin fillor dhe të mesëm mendoj që është e gabuar. Kjo është një fushë që vazhdimisht ka inovacione andaj dhe nevoja për ndryshime kurrikulare në këtë lëmi është tejet e nevojshme.

Çfarë duhet bërë dhe kontributi i ICT Academy do të jetë ku, si?

Albnora: ICT Academy është e gatshme të ofroj kampanja vetëdijësuese për teknologjinë informative, me fokus të vecantë në siguri kibernetike për shkolla të ndryshme dhe të niveleve të ndryshme në Kosovë dhe rajon. Stafi i kësaj organizate pa dyshim që ka dijen dhe dëshiren të kontribuoj në zhvillimin e edukimit (teknologjik) në vendin tonë!

Intervista me Edi Bushati Menaxher ne ICT Academy

Edi Bushati vjen nga qyteti i Prizrenit dhe është i diplomuar në Fakultetin e Sistemeve të Informacionit.  Në vazhdim po paraqesim intervistën e plote me Edi Bushatin aktualisht Menaxher në ICT Academy.

Puna juaj deri më sot?

Edi: Aktualisht jam ndërmarrës dhe ndër vite kam qenë aktivist i shoqërisë civile dhe kjo mëka ndihmuar që të zhvilloj një bagazh mbi teknologjinë gjithashtu jam i angazhuar si Menaxher në ICT Academy. Kam qenë pjesë e Internshipeve në Siguri Kibernetike & Privatësi si dhe finalist në kategorinë e Sigurisë Kibernetike në ICT Awards edicionin e 6 gara mbarëkombëtare. Megjithatë fusha ime e ekspertizës i takon menaxhimit dhe lidershipit.

Angazhimi juaj në ICT Academy dhe disa fjalë për këtë organizatë?

Edi: Në kuadër të ICT Academy jam i angazhuar në gjitha fazat e menaxhimit të projekteve. ICT Academy është biznes i orientuar drejt shpërndarjes apo dhënies së njohurisë për gjeneratat e reja në fushën e teknologjisë informative me theks të veçantë në Siguri Kibernetike, zhvillimit të inovacionit përmes kërkimeve dhe hulumtimeve si dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme gara, workshop, konferenca me fokus të veqantë për të rinjtë e vendit dhe rajonit. ICT Academy është unike në mënyrë e zhvillimit të projekteve të saja dhe realizimit me shumë profesionalizëm e sipas standardeve të njohura ndërkombëtare.

Si mendoni për edukimin aktual në vend dhe rajon?

Edi: Bazuar në edukimin aktual në Kosovë, e cila përballet me shumë vështirësi dhe ka të metat në cilësi dhe mungesë të edukimit adekuat e cila duhet të i përshtatet shekullit 21 dhe nevojave të tregut të punës. ICT Academy ka identifikuar këtë zbrastësi dhe është duke ofruar një qasje të re, krejtësisht moderne dhe innovative e të kohës së trendeve botërore me trajnimin e gjeneratave të reja në fushën e teknologjisë, zhvillimit të inovacioneve përmes kërkimeve dhe hulumtimeve. Duke e ditur se këto drejtime janë e ardhmja dhe si rrjedhojë ICT Academy premisë bazë ka përgatitjen e kuadrove të reja për tregun e punës jo vetëm në nivel lokal por dhe atë global.

Çfarë duhet bërë dhe kontributi i ICT Academy do të jetë ku, si?

Edi: ICT Academy sipas misionit dhe vizionit e standardeve ndërkombëtare mbetet e përkushtuar dhe në shërbim të përmirësimit të edukimit dhe transferimit të dijës tek gjeneratat e reja. Në kuadër të Qendrës për Hulumtim dhe Zhvillim (ang. R&D) të ICT Academy ka arritur zhvillimin e projektit dhe funksionalizimin e tij të ICT-CERT Division. Për herë të parë në vend është krijuar Computer Emergency Response Team në modelin Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtja e tyre CIP/CIIP, me emërtimin zyrtar “ICT-CERT”. Ky divizion ka për detyrë formimin e ekipit të ekspertëve të sigurisë kibernetike, që do të jenë të gatshëm në përballje, trajtim, analizë dhe dhënie të rekomandimeve për incidentet, rastet e sigurisë kibernetike për industrinë në sektorin privat dhe publik. Sipas dokumentit “Strategy for Cyber Security & Protection of Privacy of ICT-CERT” misioni dhe vizioni i mbetet që, në përkushtim me të gjitha palët e interesit – industrinë, të identifikojnë, mbrojnë & të zgjidhin sfidat e së tashmes dhe të ardhmes së sigurisë kibernetike me fokus në Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtjen e tyre CIP/CIIP.

Shumë shpejt sipas planit vjetor ICT-CERT Division do të bëjë thirrje dhe jap mundësi studentëve dhe të rinjëve që të shfrytëzojnë këtë laborator të Sigurisë Kibernetike dhe Digital Forensic.

Kemi mbështetjen e plotë dhe bashkëpunim korrekt me CEO Atdhe Buja, më shumë se kurrë këto gjenerata kanë nevojë për një udhëzim në udhëheqje të komunitetit të vendit me trendet dhe atë të të gjithë botës. ICT Academy përmes një seri të shërbimeve dhe aktiviteteve që do organizohen të sjell trendet dhe vlerat profesionale të fushës së sigurisë kibernetike, të cilat do jenë shembuj nga vendet më të zhvilluara industriale dhe akademike si nga SHBA, Japonia, Europa etj.

BeEF – Browser Exploitation Framework Over WPN (Without Port Forwarding)

Beef

Beef Xss Framework is a browser exploitation tool. It mainly focuses on client-side attacks and web-based browsers. It helps a penetration tester to understand past the network perimeter and client system. Its available in Kali Linux and other penetration testing operating systems by Default.

Source:gbhackers Continue reading “BeEF – Browser Exploitation Framework Over WPN (Without Port Forwarding)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑