Chemistry Class

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Trajnimi Të mësojmë nga Kimia është dizajnuar për të përgatitur studentët dhe nxënësit për një karrierë të suksesshme në shkencën e Kimisë

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

Egzontina Shabani
Instructor
Egzontina Shabani is a Chemistry as well as lecturer. Currently she works at UBT and ICT Academy.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: