IT Security Class

 

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Trajnimi IT Security ofron konceptin e përgjithshëm dhe teknologjinë e përdorur në fushën e sigurisë së TI-së. Qëllimi i këtij trajnimi është të ofrojë studentëve me një paraqitje të përgjithshme të fushës IT Security. Trajnimi përfshin temat: introduction to information security, the need for security, vulnerabilities, threats and attacks, legal and ethical issues, risk management in information security, access control (Authentication, Authorization, and Accounting), firewalls and VPNs, intrusion detections and prevention, cryptography, internet security (IPSec, PGP, SSL, SSH), physical security, business continuity and disaster recovery planning.

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:
  • Kuptimi i kërcënimeve potenciale ndaj sistemit të informacionit
  • Të kuptoni teoritë dhe parimet e sigurisë së informacionit
  • Kuptoni mekanizmat e mbrojtjes, fuqinë dhe kufizimet e tyre
  • Demonstroni se si të siguroni përdorimin e skedarëve dhe përdoruesve
  • Aftësimi dhe marrja e njohurisë nga eksperienca e trajnerëve në raste konkrete në industri

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura – IT Security TBD

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • CISSP Certified Information Systems Security Professional
  • CCISO Certified Chief Information Security Officer
  • Information Security Officer
  • Security Analyst & Architect

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

TBD Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

 

Instructor
Atdhe Buja is a database administrator and ethical hacker as well as lecturer.
Currently he works at Agency for Information Society and ICT Academy.
Contact us info@academyict.net

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: