Math Class

 

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

TBD Trajnimi Matematika

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:
TBD

Ω Përmbajtja e trajnimit

TBD Broshura

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • TBD

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

Instructor
Donika Bajrami is a database administrator, Analyst of frameworks & standards and mathematician as well as lecturer.
Currently she works at Public Procurement of Kosova and ICT Academy.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: