FIN6 Hackers Group Targeting Enterprise Network to Deploy LockerGoga and Ryuk Ransomware

FIN6

FIN6 cybercrime group tied with a LockerGoga and Ryuk ransomware that targets the enterprise network in an engineering industry by compromising the internet facing

Source: gbhackers Continue reading “FIN6 Hackers Group Targeting Enterprise Network to Deploy LockerGoga and Ryuk Ransomware”

Advertisements

Sot fillon konferenca Computer Security & Forensics BloomCON SHBA

Edicioni i katërt i BloomCON do të ofroj ligjërata dhe workshope për të gjitha nivelet e sigurisë së informacionit dhe forenzikës nga ekspertë të industrisë botërore. Eshte planifikuar mbajtja e disa garave që do të ju mundësoj pjesëmarrësve të mësojnë më shumë rreth lockpicking, hardware hacking, IoT, Penetration testing CTF ku ICT Academy është sponsor për herë të parë organizon këtë garë brenda kësaj konference. Ngjarje të shumëta do ndodhin duke përfshirë edhe Drone Wars gara që do të realizohet në bashkëpunm me US Army. Continue reading “Sot fillon konferenca Computer Security & Forensics BloomCON SHBA”

New Mirai Malware Attack on Enterprise Wireless Presentation systems and Supersign TVs

Mirai malware is a powerful strain that compromises a number of Linux devices and uses those devices to launch a massive distributed denial of service attacks.

The new malware variant targets embedded devices such as routers, network storage devices, NVRs, and IP cameras and using numerous exploits against them.

Source: gbhackers

Continue reading “New Mirai Malware Attack on Enterprise Wireless Presentation systems and Supersign TVs”

Alert !! Hackers Launching New JNEC.a Ransomware via WinRAR Exploits – Do not Pay

A brand new JNEC.a ransomware spreading via recently discovered WinRAR vulnerability exploit to compromise windows computer & demand the ransom amount.

This exploits leverage the recently discovered WinRAR ACE code injection vulnerability, since then attackers continuously exploiting the vulnerability to intrude the targeted system in various ways.

Source: gbhackers Continue reading “Alert !! Hackers Launching New JNEC.a Ransomware via WinRAR Exploits – Do not Pay”

Extensive Ransomware Attack Hits Worldwide Operation at Aluminum Manufacturing Gaint Norsk Hydro

Extensive Ransomware Attack forced to shut down operations at, Norsk Hydro, one of the world’s largest aluminum producers. The company suffered production outages across Europe and the U.S.

The cyberattack shut down operations in the number of metal extrusion and rolled products plants, which transform the aluminum into finished products for car makers and for other manufactured goods.

Source: gbhackers

Continue reading “Extensive Ransomware Attack Hits Worldwide Operation at Aluminum Manufacturing Gaint Norsk Hydro”

APT-C-27 Hackers Launching njRAT Backdoor via Weaponized Word Documents to Control the Compromised Device

Goldmouse APT group (APT-C-27) now start exploiting the WinRAR vulnerability (CVE-2018-20250[6]) to hide the njRAT backdoor and targeting users reside in the Middle East via decoy Word document to compromise and control the device.

The 19-year-old vulnerability was disclosed by checkpoint security researchers last week, the vulnerability resides in the WinRAR UNACEV2.DLL library

Source: gbhackers

Continue reading “APT-C-27 Hackers Launching njRAT Backdoor via Weaponized Word Documents to Control the Compromised Device”

Blog at WordPress.com.

Up ↑