Social Media Marketing Class

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Trajnimi Social Media Marketing është dizajnuar për të përgatitur studentët, profesionistët e marketingut digjital dhe nxënësit për një karrierë të suksesshme në industrinë e marketingut digjital duke përdor teknologjinë e informacionit dhe rrjetet sociale. Social Media Marketing programi ka të bëjë me marketingun në Internet për produktet dhe shërbimet e ndryshme duke përdor teknologjinë dhe trendet e zhvillimit të industrisë botërore. ICT Academy ofron trajnimet për Social Media Marketing që të arrihet përvetësimi i kompetencës në fushën e Internet marketingut.

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:
gjithë procesin e promovimit të brands; reklamimi i produktit (advertising);  marketingu i përmbajtjes; analytics; përfshirja e klientëve; ndërveprimi me klientët; ROI kthimi i investimit.

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura – Social Media Marketing

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • Social Media Executive
  • Social Media Manager
  • SEO Executive/Expert
  • Analytics Manager
  • Digital Marketing Manager
  • Content Marketer

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

Hënë- Premte nga 18:00 – 20:00

 

Instructor
Dorian Gjota is a digital marketing expert and security professional as well as trainer
Currently he works at Korporata Rugove and ICT Academy.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: