2018 vitë i suksesshëm në zhvillimin e shkencës dhe Sigurisë Kibernetike për ICT Academy

ICT Academy sipas misionit dhe vizionit e standardeve ndërkombëtare mbetet e përkushtuar dhe në shërbim të përmirësimit të edukimit dhe transferimit të dijës tek gjeneratat e reja në fushën e Cyber Security & Privacy – CSP. Përmes aktiviteteve të organizuara në vitin 2018 ICT Academy synon ngritjen e vetëdijes për Siguri Kibernetike në shtetin e Kosovës të qytetarëve, njëherësh edhe studentëve e të rinjëve rreth rëndësisë së sigurisë kibernetike. Continue reading “2018 vitë i suksesshëm në zhvillimin e shkencës dhe Sigurisë Kibernetike për ICT Academy”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑