ICT Academy në partneritet me Cacttus Education

ICT Academy po zgjeron rrjetin e partnerëve së fundmi ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Cacttus Education në disa pika për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, zhvillimin e projekteve innovative në fushën e TIK-ut me fokus Cyber Security & Privacy, ofrimin e edukimit profesional në ngritjen e vetëdijes për gjeneratat e reja lidhur me rreziqet dhe trendet që teknologjitë e reja po sjellin në fushën e Cyber Security & Privacy. Continue reading “ICT Academy në partneritet me Cacttus Education”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑