Verzioni i ri COBIT framework është gati

ISACA ka publikuar verzionin e fundit të COBIT framework dhe ky version me të vërtetë është struktura e fundit një nga kornizat më të mira të qeverisjes dhe menaxhimit për Teknologjinë e Informacionit TI-në. Continue reading “Verzioni i ri COBIT framework është gati”

Advertisements

Is there a real need for e-services or EAs?

Article by Atdhe Buja
Published on PCWorld.al

In this analysis and special study for PCWorld and CiO Albanian are presented the solutions in providing the appropriate and efficient services at the right time for the citizens / businesses that need it, at the same time will share with you a part of my experience in residence in Tokyo Japan and visits and meetings I had about the topic of this article.  Continue reading “Is there a real need for e-services or EAs?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑