Edhe në Shqipëri organizohet Dita Evropiane e Sigurisë Kibernetike

Dita Evropiane e Sigurisë Kibernetike shënohet përmes organizimit të konferencës për Siguri Kibernetike të quajtur “CYBERCON Albania”. Continue reading “Edhe në Shqipëri organizohet Dita Evropiane e Sigurisë Kibernetike”

Advertisements

ICT Academy ka nisur bashkëpunimin me eCronex Media për siguri kibernetike & privatësi

ICT Academy dhe eCronex Media arrijnë bashkëpunim në planet e aktiviteteve për siguri kibernetike & privatësi. ICT Academy është përfaqësuar nga CEO Atdhe Buja në takim me eCronex Media.

Bashkëpunimi përfshin dhe bazohet në parimin e interesti të ndërsjellë, duke respektuar pavarësinë e njëri tjetrit, në shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e hapësirave për pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare dhe vendore për siguri kibernetike.

Blog at WordPress.com.

Up ↑