CyberCON konferenca në ECSM – Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike

Muaji Evropianë për Siguri Kibernetike këtë vitë në Shqipëri shënohet përmes organizimit të konferencës për Siguri Kibernetike të quajtur “CyberCON Albania”. Që vjen bashkëpunim i ICT Academy, Ecronex Media dhe CIT Canadian Institute of Technology në Xheko Imperial në Tiranë.

Continue reading “CyberCON konferenca në ECSM – Muajin Evropianë të Sigurisë Kibernetike”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑