Trajnime në Cyber Security & Privacy

Design post image for Services 1ICT Academy sjell nje llojllojshmeri te trajnimeve te avancuara ne Siguri Kibernetike & Privatesi, me nje staf te nivelit larte profesional dhe te motivuar per transerimin e njohurise dhe gjenerimin e inovacioneve. ICT Academy ju mundëson edukim dhe zhvillim të njohurive më me perspektivë në fushën e Cyber Security & Privacy. Continue reading “Trajnime në Cyber Security & Privacy”

Blog at WordPress.com.

Up ↑