Verzioni i ri COBIT framework është gati

ISACA ka publikuar verzionin e fundit të COBIT framework dhe ky version me të vërtetë është struktura e fundit një nga kornizat më të mira të qeverisjes dhe menaxhimit për Teknologjinë e Informacionit TI-në. Continue reading “Verzioni i ri COBIT framework është gati”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑