ICT Academy në Konferencë për të Dhënat e Hapura

Në organizimin e Ministrit të Administratës Publike z. Mahir Yagcilar, ICT Academy ekipi ka marr pjesë në konferencën ‘Gatishmëria për Hapjen e të Dhënave në Kosovë’  organizuar nga Ministria e Administratës Publike me rastin e publikimit të raportit të Vlerësimit të Gatishmërisë për Hapjen e të Dhënave Continue reading “ICT Academy në Konferencë për të Dhënat e Hapura”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑